Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Oznámení obce Pšánky o povinně zveřejňovaných dokumentech
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce obce Pšánky http://psanky.info/obec/ (sekce finanční hospodaření).
Vyvěšeno: 07.06.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Zápis ze zasedání OZ č. 3 / 2024
Usnesení č. 3 / 2024 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 27. 5. 2024 v budově obecního úřadu od 18:30 hod.
Vyvěšeno: 07.06.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 2/2024
Vyvěšeno: 07.06.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 1/2024
Vyvěšeno: 23.05.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Návrh závěrečného účtu
Návrh Závěrečného účtu Pšánky za rok 2023 - Obec Pšánky.
Vyvěšeno: 23.05.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Akce 2024
Kalendář akcí na rok 2024 (stav k 21.3.2024).
Vyvěšeno: 21.03.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a místní poplatek ze psů
Oznamujeme občanům, že poplatek za komunální odpad na rok 2024 činí: osoba trvale žijící v obci 550,- Kč; dítě trvale žijící v obci, které v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 15 let věku 450,- Kč; byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba 550,- Kč; pes trvale žijící osoby v obci 50,- Kč. Prosím upřednostněte platbu na bankovní účet obce: číslo účtu: 37026511/0100; variabilní symbol = číslo popisné. Poplatky prosím zaplaťte nejpozději do 31. 5. 2024.
Vyvěšeno: 10.03.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Výroční zpráva Obce Pšánky
Výroční zpráva Obce Pšánky o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 05.01.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Termíny otevření obecního kontejneru rok 2024
Vyvěšeno: 05.01.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Strategický plán rozvoje
Strategický plán rozvoje Mikroregionu Nechanicko na období 2023 – 2030
Vyvěšeno: 03.01.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet na rok 2024 - obec Pšánky.
Vyvěšeno: 31.12.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 (v tis. Kč).
Vyvěšeno: 31.12.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Vylepšení občanské vybavenosti obce 22POVU1-0094
Projekt „Vylepšení občanské vybavenosti obce“ 22POVU1-0094 byl realizován v roce 2023 za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Projekt „Obnova vozového parku JPO V Pšánky 21RRD11-0010“ byl realizovánza finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 28.10.2023Vyvěsil: Zubr Václav
Závěrečný účet
Závěrečný účet Pšánky za rok 2022.
Vyvěšeno: 07.07.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Strategický rozvoj
Strategický rozvoj obce Pšánky na období 2017 - 2027
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <