Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Z historie Pšánek

Vesnice se původně jmenovala Blšany. Pro usnadnění výslovnosti se skupina hlásek "blš" spodobou změnila v "pš". K založení obce došlo ve 12. nebo 13. sloletí na majetku zemanského dvora v Petrovičkách. Roku 1511 prodal Hašek Zvířetnický z Vantenberka tvrz Petrovičky s poplužním dvorem a celou ves Pšánky Janu Krupému z Probluze. V roce 1635 daroval císař Ferdinand II. městečka Hořice , Mlázovice a vsi Chvalinu , Milovice , Bříšťany, Pšánky a Petrovice Jakubovi Strozzimu, Hraběti ze Streitenhalu. Od hraběte Strozziho koupili ves počátkem 19. století Harachové. V roce 1972 došlo ke sloučení s obcí Petrovice, v roce 1993 byly ustanoveny dvě samostatné obce.
Od tohoto osamostatnění bylo v obci uděláno mnoho práce za přispění obecního zastupitelstva a starostů. Na vše bylo přispěno ze státních dotací různých institucí. Počátkem obnovy vesnice byla vybudována hasičská zbrojnice a obecního úřadu. Dále proběhla revitalizace rybníka, výstavba bytů nad OÚ, oprava pohostinství s následnou přístavbou a obnovou stávajících prostor, vybudování míst pro novou zástavbu s veškerými sítěmi, úprava osvětlení a chodníků.