Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Přehled právních předpisů obce

dle zák.128/2000 sb.,o obcích, §12 odst.4

Poř.č. Názav právního předpisu Datum
vydání
Datum
nabytí
platnosti
Datum
nabytí
účinnosti
Datum
pozbytí
platnosti
1/2023 Obecně závazná vyhláška obce PŠÁNKY o místním poplatku ze psů 16. 11.
2023
16. 11.
2022
01. 01.
2024
-
2/2023 Obecně závazná vyhláška obce PŠÁNKY o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 16. 11.
2023
16. 11.
2022
01. 01.
2024
-
1/2022 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 12. 12.
2022
12. 12.
2022
01. 01.
2023
01. 01.
2024
2/2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 22. 11.
2021
23. 11.
2021
01. 01.
2022
01. 01.
2023
1/2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku ze psů 21. 05.
2021
28. 05.
2021
12. 06.
2021
01. 01.
2024
2/2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o nakládání se stavebním odpadem, o stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Pšánky 15. 11.
2019
15. 11.
2019
01. 01.
2020
-
1/2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o nočním klidu 18. 04.
2019
23. 04.
2019
08. 05.
2019
-
2/2017 Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 21. 12.
2017
21. 12.
2017
01. 01.
2018
01. 01.
2022
1/2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 20. 04.
2017
20. 04.
2017
05. 05.
2017
-
2/2016 Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 26. 02.
2017
26. 02.
2017
13. 02.
2017
01. 01.
2020
1/2016 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 21. 01.
2016
21. 01.
2016
05. 02.
2016

-
2/2015 Vyhláška o místním poplatku ze psů 24. 09.
2015
24. 09.
2015
10. 10.
2015
12. 06.
2021
1/2015 Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 24. 09.
2015
24. 09.
2015
10. 10.
2015
01. 01.
2018
Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 2/2017
Ke staženípdf
Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015
Ke staženípdf