Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Záměr obce – pronájem 2 bytů v obci Pšánky čp. 10
Obec Pšánky vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Pšánky ve věci: pronájem 2 bytů v obci Pšánky čp. 10.
Vyvěšeno: 28.10.2022Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Oznámení obce Pšánky o povinně zveřejňovaných dokumentech
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce obce Pšánky http://psanky.info/obec/ (sekce finanční hospodaření).
Vyvěšeno: 27.11.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2024 - obec Pšánky.
Vyvěšeno: 27.11.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025 - 2026 (v tis. Kč).
Vyvěšeno: 27.11.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 6/2023
Vyvěšeno: 27.11.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Zápis ze zasedání OZ č. 5 / 2023
Usnesení č. 5 / 2023 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 16. 11. 2023 v budově obecního úřadu od 18:30 hod.
Vyvěšeno: 23.11.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Obecně závazná vyhláška
Obecně závazná vyhláška obce PŠÁNKY o místním poplatku ze psů
Vyvěšeno: 16.11.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Obecně závazná vyhláška
Obecně závazná vyhláška obce PŠÁNKY o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyvěšeno: 16.11.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu. Více informací naleznete zde: https://sbirkapp.gov.cz/informace/pro-vkladatele/chyby#oznameni-o-vyhlaseni-pravniho-predpisu; Vkladatel: OBEC PŠÁNKY (ID DS: j2wak6r, IČO: 48146994); Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška; Číslo právního předpisu: 1/2023; Název právního předpisu: o místním poplatku ze psů; Datum vydání právního předpisu: 16.11.2023; Zakonné zmocnění: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - ze psů; Oblast právní úpravy: místní poplatek ze psů; Účinnost právního předpisu: 01.01.2024; Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 16.11.2023 20:36.
Vyvěšeno: 16.11.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu. Více informací naleznete zde: https://sbirkapp.gov.cz/informace/pro-vkladatele/chyby#oznameni-o-vyhlaseni-pravniho-predpisu; Vkladatel: OBEC PŠÁNKY (ID DS: j2wak6r, IČO: 48146994); Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška; Číslo právního předpisu: 2/2023; Název právního předpisu: o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství; Datum vydání právního předpisu: 16.11.2023; Zakonné zmocnění: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - za obecní systém odpadového hospodářství; Oblast právní úpravy: místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství; Účinnost právního předpisu: 01.01.2024; Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 16.11.2023 20:41.
Vyvěšeno: 16.11.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2024
Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2024 v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb. IČ: 70957606
Vyvěšeno: 10.11.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 5/2023
Vyvěšeno: 05.10.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.8.2023.
Vyvěšeno: 06.09.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Závěrečný účet
Závěrečný účet Pšánky za rok 2022.
Vyvěšeno: 07.07.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 4/2023
Vyvěšeno: 30.05.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 3/2023
Vyvěšeno: 13.04.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 2/2023
Vyvěšeno: 09.03.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 1/2023
Vyvěšeno: 13.2.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Termíny otevření obecního kontejneru rok 2023
Vyvěšeno: 05.01.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet na rok 2023 - obec Pšánky.
Vyvěšeno: 22.12.2022Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2025 (v tis. Kč).
Vyvěšeno: 22.12.2022Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Výroční zpráva Obce Pšánky
Výroční zpráva Obce Pšánky o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 27.01.2022Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Strategický rozvoj
Strategický rozvoj obce Pšánky na období 2017 - 2027
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <