Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Zápis ze zasedání OZ č. 1 / 2023
Usnesení č. 1 / 2023 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 09. 03. 2023 v budově obecního úřadu od 18:00 hod.
Vyvěšeno: 16.03.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Oznámení občanům
Obecní úřad oznamuje občanům možnost vyvážení ořezaných větví a dřeva ze svých zahrad na „čarodějnice“ za mostem. Platnost oznámení od 14. 3. 2023 do 27. 4. 2023.
Vyvěšeno: 14.03.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 2/2023
Vyvěšeno: 09.03.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Oznámení obce Pšánky o povinně zveřejňovaných dokumentech
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce obce Pšánky http://psanky.info/obec/ (sekce finanční hospodaření).
Vyvěšeno: 09.03.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a místní poplatek ze psů
Oznamujeme občanům, že poplatek za komunální odpad na rok 2023 činí: osoba trvale žijící v obci 550,- Kč; dítě trvale žijící v obci, které v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 15 let věku 450,- Kč; byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba 550,- Kč; pes trvale žijící osoby v obci 50,- Kč. Prosím upřednostněte platbu na bankovní účet obce: číslo účtu: 37026511/0100; variabilní symbol = číslo popisné. Poplatky prosím zaplaťte nejpozději do 31. 5. 2023. Hotovostní platba pro občany, kteří nemají bankovní účet, je možná v následujících termínech: 16., 23., 30. března 2023 na adrese obecního úřadu v čase od 19:00 do 20:00 hodin. Děkuji Vám za zaplacení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a místního poplatku ze psů a přeji mnoho štěstí a klidu do následujícího období.
Vyvěšeno: 03.03.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 28.2.2023.
Vyvěšeno: 02.03.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 1. 4. 2023 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve smlouvě, či dodatku. Pšánky (sběrný dvůr) 14:55 - 15:00
Vyvěšeno: 02.03.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 1/2023
Vyvěšeno: 13.2.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Termíny otevření obecního kontejneru rok 2023
Vyvěšeno: 05.01.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu.
Vyvěšeno: 22.12.2022Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Obecně závazná vyhláška
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyvěšeno: 22.12.2022Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet na rok 2023 - obec Pšánky.
Vyvěšeno: 22.12.2022Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2025 (v tis. Kč).
Vyvěšeno: 22.12.2022Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Závěrečný účet
Závěrečný účet Pšánky za rok 2021.
Vyvěšeno: 08.06.2022Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Výroční zpráva Obce Pšánky
Výroční zpráva Obce Pšánky o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 27.01.2022Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Strategický rozvoj
Strategický rozvoj obce Pšánky na období 2017 - 2027
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <