Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 23.9.2023 (Pšánky 14,55 - Sběrný dvůr) svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve smlouvě, či dodatku.
Vyvěšeno: 07.09.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.8.2023.
Vyvěšeno: 06.09.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky se bude konat v zasedací místnosti OÚ Pšánky dne 14. 9. 2023 od 18.30 hodin.
Vyvěšeno: 06.09.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Záměr obce
Záměr obce – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-202582 – „ČEZ u rybníka do země“.
Vyvěšeno: 28.08.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Závěrečný účet
Závěrečný účet Pšánky za rok 2022.
Vyvěšeno: 07.07.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Oznámení obce Pšánky o povinně zveřejňovaných dokumentech
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce obce Pšánky http://psanky.info/obec/ (sekce finanční hospodaření).
Vyvěšeno: 07.07.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 4/2023
Vyvěšeno: 30.05.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 3/2023
Vyvěšeno: 13.04.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 2/2023
Vyvěšeno: 09.03.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 1/2023
Vyvěšeno: 13.2.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Termíny otevření obecního kontejneru rok 2023
Vyvěšeno: 05.01.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet na rok 2023 - obec Pšánky.
Vyvěšeno: 22.12.2022Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2025 (v tis. Kč).
Vyvěšeno: 22.12.2022Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Výroční zpráva Obce Pšánky
Výroční zpráva Obce Pšánky o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 27.01.2022Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Strategický rozvoj
Strategický rozvoj obce Pšánky na období 2017 - 2027
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <