Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Poradna pro rodiče a děti
Poradna pro rodiče a děti bude otevřena od 15 do 17 hodin; první čtvrtek v měsíci v ZŠ Nechanice (budova II. stupně); třetí čtvrtek v měsíci v ZŠ Libčany
Vyvěšeno: 17.02.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Zrušení úředních hodin
Oznamujeme tímto, že úřední hodiny ve čtvrtek dne 27. 12. 2018 se ruší.
Vyvěšeno: 15.02.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Plánovaná odstávka
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Pšánky (okres Hradec Králové) č. p. 18, 19, 20, 22, 23, 27, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 45, 46
Vyvěšeno: 15.02.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Zápis ze zasedání OZ č. 1 / 2024
Usnesení č. 1 / 2024 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 5. 2. 2024 v budově obecního úřadu od 18:30 hod.
Vyvěšeno: 15.02.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Výroční zpráva Obce Pšánky
Výroční zpráva Obce Pšánky o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 05.01.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Termíny otevření obecního kontejneru rok 2024
Vyvěšeno: 05.01.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Strategický plán rozvoje
Strategický plán rozvoje Mikroregionu Nechanicko na období 2023 – 2030
Vyvěšeno: 03.01.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Zápis ze zasedání OZ č. 6 / 2023
Usnesení č. 6 / 2023 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 21. 11. 2023 v budově obecního úřadu od 18:30 hod.
Vyvěšeno: 03.01.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Oznámení obce Pšánky o povinně zveřejňovaných dokumentech
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce obce Pšánky http://psanky.info/obec/ (sekce finanční hospodaření).
Vyvěšeno: 31.12.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet na rok 2024 - obec Pšánky.
Vyvěšeno: 31.12.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 (v tis. Kč).
Vyvěšeno: 31.12.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozhodnutí
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor organizační a právní, legislativní a právní oddělení, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uděluje podle ust. § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 23. 05. 2019 mezi městem Nechanice, se sídlem Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice, IČ: 00269191, a obcí Pšánky, se sídlem Pšánky 10, 503 15 Pšánky, IČ: 48146994, na základě které město Nechanice pro obec Pšánky v jejím správním obvodu vykonává část její přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků podle § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, když dodatek č. 1, jehož obsahem je výhradně změna odst. 1 čl. IV veřejnoprávní smlouvy (úhrada nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti), byl schválen usnesením Rady města Nechanice č. 3/18/2023 ze dne 16. 10. 2023 a usnesením Zastupitelstva obce Pšánky č. 5/2023 ze dne 16. 11. 2023.
Vyvěšeno: 11.12.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Vylepšení občanské vybavenosti obce 22POVU1-0094
Projekt „Vylepšení občanské vybavenosti obce“ 22POVU1-0094 byl realizován v roce 2023 za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Projekt „Obnova vozového parku JPO V Pšánky 21RRD11-0010“ byl realizovánza finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 28.10.2023Vyvěsil: Zubr Václav
Závěrečný účet
Závěrečný účet Pšánky za rok 2022.
Vyvěšeno: 07.07.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Strategický rozvoj
Strategický rozvoj obce Pšánky na období 2017 - 2027
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <