Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Oznámení obce Pšánky o povinně zveřejňovaných dokumentech
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce obce Pšánky http://psanky.info/obec/ (sekce finanční hospodaření).
Vyvěšeno: 23.05.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 1/2024
Vyvěšeno: 23.05.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Návrh závěrečného účtu
Návrh Závěrečného účtu Pšánky za rok 2023 - Obec Pšánky.
Vyvěšeno: 23.05.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky se bude konat v zasedací místnosti OÚ Pšánky dne 27. 5. 2024 od 18.30 hodin.
Vyvěšeno: 17.05.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Záměr obce – pronájem obecního hostince ve Pšánkách č. p. 12
Obec Pšánky vyhlašuje ve smyslu § 39, odst. 1) Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Pšánky ve věci: pronájem obecního hostince ve Pšánkách č. p. 12. Předpokladem pro pronájem hostince je doložení živnostenského oprávnění k provozování restauračních služeb a dalších kvalifikačních předpokladů.
Vyvěšeno: 16.05.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Mikroregion Nechanicko - Návrh závěrečného účtu za rok 2023 sestavený v Kč ke dni 31.12.2023
Vyvěšeno: 07.04.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), oznamuje, že ode dne 30.04.2024 do dne 31.05.2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.
Vyvěšeno: 30.04.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce. - Příjce
Vyvěšeno: 26.04.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce.
Vyvěšeno: 17.04.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta obce Pšánky podle § 32 odst. 2 a 3 zákona 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: zveřejňuje oznámení o době a místě konání voleb VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024. Zveřejňujeme, že volby se uskuteční na území obce Pšánky: v pátek 7. června 2024 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 8:00 do 14:00 hodin. V obci Pšánky je jedna volební místnost na adrese: Obecní úřad Pšánky, Pšánky 10, 503 15 Nechanice. Upozorňujeme voliče na povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost a státní občanství.
Vyvěšeno: 11.04.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků
Starosta obce Pšánky podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: stanovuje počet a sídlo volebního okrsku pro VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024. V obci Pšánky je jeden volební okrsek a volební místnost je na adrese: Obecní úřad Pšánky, Pšánky 10, 503 15 Nechanice.
Vyvěšeno: 11.04.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Starosta obce Pšánky podle § 16 odst. 1 písm. e) a §18 odst. 7 zákona 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Jmenuje zapisovatele okrskové volební komise pro VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024. Jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: Hana Hvězdová, bytem Pšánky 5.
Vyvěšeno: 11.04.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), oznamuje, že ode dne 15.04.2024 do dne 15.05.2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 601439/24/2700-11530-608125, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.
Vyvěšeno: 15.04.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Záměr obce – Zřízení věcného břemene – služebnosti – „ČEZ u rybníka do země“
Obec Pšánky vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Pšánky ve věci: uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-202582
Vyvěšeno: 11.04.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Starosta obce Pšánky podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise pro VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024. Starosta obce stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 4 členů + 1 zapisovatel.
Vyvěšeno: 08.04.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Akce 2024
Kalendář akcí na rok 2024 (stav k 21.3.2024).
Vyvěšeno: 21.03.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a místní poplatek ze psů
Oznamujeme občanům, že poplatek za komunální odpad na rok 2024 činí: osoba trvale žijící v obci 550,- Kč; dítě trvale žijící v obci, které v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 15 let věku 450,- Kč; byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba 550,- Kč; pes trvale žijící osoby v obci 50,- Kč. Prosím upřednostněte platbu na bankovní účet obce: číslo účtu: 37026511/0100; variabilní symbol = číslo popisné. Poplatky prosím zaplaťte nejpozději do 31. 5. 2024.
Vyvěšeno: 10.03.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Výroční zpráva Obce Pšánky
Výroční zpráva Obce Pšánky o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 05.01.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Termíny otevření obecního kontejneru rok 2024
Vyvěšeno: 05.01.2024Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Strategický plán rozvoje
Strategický plán rozvoje Mikroregionu Nechanicko na období 2023 – 2030
Vyvěšeno: 03.01.2023Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet na rok 2024 - obec Pšánky.
Vyvěšeno: 31.12.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 (v tis. Kč).
Vyvěšeno: 31.12.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Vylepšení občanské vybavenosti obce 22POVU1-0094
Projekt „Vylepšení občanské vybavenosti obce“ 22POVU1-0094 byl realizován v roce 2023 za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Projekt „Obnova vozového parku JPO V Pšánky 21RRD11-0010“ byl realizovánza finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 28.10.2023Vyvěsil: Zubr Václav
Závěrečný účet
Závěrečný účet Pšánky za rok 2022.
Vyvěšeno: 07.07.2023Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Strategický rozvoj
Strategický rozvoj obce Pšánky na období 2017 - 2027
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <